محل تبلیغات شما
دوران بحرانی سال ۲۰۲۰ که با شیوع ویروس کرونا ابتدا شد و درادامه با بحران های اقتصادی متعدد برای کسب وکارها ادامه یافت، مشکلات بی شماری برای مدیران تو تمامی سطوح ساختن کرده است. درحال حاضر، بسیاری از مدیران روی محلول کردن مسائل کنونی متمرکز هستند و حفظ کردن درآمد یا رشد را در دوران همه گیری کووید ۱۹ در دستورکار قرار داده اند. دراین میان، بحرانی جدی پر حرارت از لحاظ اشتی مسئله تجلی رک کرده است که به خاطر مشکلات کثرت قرنطینه و تعطیلی و تحول سیلان کاری از شرکت به خانه به مرور روی رفتارها و عادت های نیروی انسانی تأثیر می گذارد.

دانشکده ی کسب وکار هاروارد (HBR) که بیش از همه با مقاله ها و مطالب متمرکز بر نظرسنجی و تحقیقات گسترده ی میدانی شناخته می شود، وضعیت اشتی روان افراد درون دوران شیوع کرونا را بررسی کرده است. نتایج اولیه ی تحقیقات آن ها نشان می دهد از زمان شیوع همه گیری، ۷۵ درصد از مردم عاطفه انزوای مدنی بیشتر دارند و ۶۷ درصد سطوح بیشتری از استرس را گزارش می کنند و ۵۷ درصد غصه اضطراب بیشتری درمقایسه با عهد پیش از شیوع فساد امتحان کرده اند. از میان افراد حاضر داخل نظرسنجی، ۵۳ درصد خستگی فکری بیشتری از گذشته احساس کرده اند. نتایج مذکور حاصل نظرسنجی ای بود که از Qualtric و SAP به مشت HBR رسید. این نظرسنجی درمیان ۲،۷۰۰ کارمند در ۱۰ صنعت گوناگون در سرتاسر جهان عمل شد و دوروبر ی زمانی مارس و آوریل ۲۰۲۰ را شامل می شد.

آدم ها درون مدیریت تغییرات خلق کردن شده تو زندگی زیاد توانمند هستند؛ اما درمقابل نبود اطمینان و قطعیت ترد می شوند. شرایط کنونی جهان اطراف ما، نبود قطعیت را در سطوح انحصاری و حرفه ای و اقتصادی برای تمام مردم به دنبال دارد. آمارها و یافته هایی که درباره ی اشتی گویا منتشر می شوند، پیش بینی شدنی، اما با هشدارهایی جدی همچنین همراه هستند. به هرحال، شرایط کنونی نشان می دهد شاید تا آینده ی بلندمدت، فشار مسئله روی نیروی انسانی زیاد باشد و با مشکلات مصونیت روند متعددی روبه رو باشیم. دراین میان، مدیران عامل نقشی بنیانی درون بهبود شرایط سلامت کارمندان ایفا می کنند و می توانند با بزرگداشت نکاتی، بوسیله بهبود وضعیت افراد دستیار کنند. درادامه برخی از این موارد را تجسس می کنیم.

نخست گفت وگو

درحدود ۴۰ درصد از کارمندان مجهز در نظرسنجی اخبار کردند شرکتشان از زمان شیوع همه گیری جویای احوال وضعیت عمر و کار آن ها نشده است. این طور آماری واقعا شوکه کننده به دید می رسد. افرادی که تو این دسته راحتی دارند، ۳۸ درصد بیشتر از دیگران کاهش وضعیت سلامت قضیه را گزارش می دهند. مدیر چگونه می تواند بدون پرسیدن وضعیت و حال کارمندان داخل دوران فساد به او معاون کند؟ قطعا پاسخ روشنی برای این سؤال حلق و باید وعده ی مبدا کمک به کارمندان را با همان احوال پرسی و گفت وگو درباره ی وضعیت زندگی مقدمه کنید.تعداد چشمگیری از کارمندان از گفت وگو با مدیران درباره ی سلامت فکری استقبال می کنند

در برخی مواقع، پاس حریم خصوصی افراد از شکل گیری گفت وگو میان مدیر و سازمانی درباره ی وضعیت سلامت مانع می شود. همچنین، تحقیقات علامت می دهد از هر پنج نفر، سه نفر مشکلی با احوال پرسی مدیران خود ندارند. نکته ی رادیکال خیس اینکه بیش از ۴۰ درصد افراد منتظر این اقدام مدیران هستند. درنتیجه، گام اول برای کمک بوسیله اشتی جریان کارمندان ، بازکردن درها بوسیله روی آن ها و احوال پرسی درباره ی شرایط سلامت روحی خواهد بود. البته قطعا برخی از کارمندان در تطویل اعطا کردن وضعیت فکری مرده نیستند، اما بوسیله هرحال خلق امکان گفت وگو، ارزش یدکی دارد.

بهتر است مدیر مستقیما گفت وگو درباره ی وضعیت سلامت کارمندان را شروع کند و این شهریه را به واحد نیروی انسانی برون سپاری نکند. اکثر افراد فراهم داخل نظرسنجی، مسئولان واحد نیروی انسانی را درون کمترین تقدم برای گفت وکو درباره ی شرایط سلامت فکری قرار دادند. درمقابل، کارمندان به صحبت با همکاران و مدیران م از سایر قسمت قسمت کردن ها کام نشان دادند.گوش اعطا کردن به صحبت ها با رویکرد حمایتی

مدیران درمقابل کارمندانی که کام به گفت وگو را از خود نشان داده اند، تو استماع صحبت ها باید رویکرد حمایتی را در پیش بگیرند. نیازی نیست برای حل تمامی مسائل افراد یک باره اقدام کنید. به جای این کار، گوش دادن با رویکرد حمایتی را تمرین کنید. به مخاطب خود نشان دهید مشکلات او را درک کرده اید و این شنیده شدن درگیری ها را بوسیله او بفهمانید. از گفت وگوی متقابل و صحبت درباره ی خودتان همچنین نهراسید. همین صحبت های متقابل باعث ایجاد اعتماد می شود. نشان دهید خودتان چگونه مجادله را مدیریت می کنید و تا اینکه آسیب پذیربودن خودتان را پنهان نکنید.

آمارها مدال می دهد ۴۰ درصد از مدیران بزرگ در سازمان های گوناگون، کاهش وضعیت سلامت روحی را از زمان عالمگیر همه گیری امتحان کرده اند. درواقع، تفاوتی نمی کند کارمند عادی خواه مدیر میانی یا مدیرعامل باشید. همگی ی افراد دچار مشکلات فکری هستند. هرچه افراد زودتر متوجه تنهانبودن در دوران فساد شوند، بهتر به یکدیگر کمک خواهند کرد. فراموش نکنید درون گفت وگو با کارمندان، قطعا با ادبیات های متفاوت و سطوح متفاوت از بحران روحی روبه رو خواهید شد. خویشتن را بخاطر گفت وگوی حمایتی با انواع شرایط آماده کنید.

مشاوره ی دنباله دار

صحبت درباره ی سلامت روان گفت وگویی یک وعده ای و ثابت نیست. با رویکردی قائم و ثابت، می استعداد به مدیریت قطعیت نداشتن افراد کمک کرد. ۹۰ درصد از افراد مجهز داخل نظرسنجی می گویند در عهد همه گیری، ترجیح می دهند حداقل هفته ای یک وهله با نگرش حکم خود ارتباط برقرار کنند و تا اینکه ۲۹ درصد از آن ها ربط روزانه را رجحان می دهند. اکثر افراد گفت وگوی مستقیم تلفنی با مدیر مستقیم را به عنوان بهینه رویه گفت وگو درباره ی مصونیت فکری نشانی می کنند. کارمندان زیرنظر مدیرانی که تو گفت وگوکردن قدرتمند نیستند، به احتمال بیشتری در معرض مشکلات فکری و روانی هستند. درنهایت، گفت گوهای ادامه دار و منظم با کارمندان نقش مهمی در رفع مشکلات فکری آن ها اجرا خواهد کرد.نگهداری از همه ی مدخل های سازمان

مدیران عامل علاوه پیاده شدن مدیریت و بازرسی بر وضعیت سلامت فکری کارمندان، باید وضعیت سلامت مدیران میانی را هم در رویت داشته باشند. حفظ رویکرد منظم در بررسی و نظارت پیاده شدن سلامت سیلان در کچل مقدر شدن های شرکت، کمک شایانی بوسیله مدیریت بحران خواهد کرد. پیاده سازی نظرسنجی های منظم پرگیر ای از همه ی کارمندان و مدیران رویکردی کاربردی در این سطر محسوب می شود. بوسیله هرحال، وضعیت کنونی زمان مناسبی برای واکنشی وجود داشتن مدیران نیست و آن ها باید جلوتر از روندها حرکت کنند.

آمارها نشان می دهد تقریبا یک سومین از کارمندان ارتباط جانی و غیررسمی با اداره خویشتن ندارند. افرادی که چنین ارتباط هایی تجربه نمی کنند، ۱۹ درصد زیاد از سایرین درمعرض تهدید سلامت روحی هستند. اوضاع واحوال کنونی و کارکردن تو خانه، افراد را بسیار ازپیش از بی آرامی دور کرده است و گفت وگوهای مرسوم یومیه تو محیط امر از بین رفته اند. اگرچه نمی توان در شرایط قرنطینه ی خانگی آن جلسه های غیررسمی و گفت وگوها را اعاده کرد، می نبوغ با کاربرد از ابزارهای موجود، رابطه غیررسمی و شخصی را حفظ کرد. کنفرانس های اطراف ای غیررسمی تو ته هفته ها و گفت وگوهای دوستانه، داخل حفظ کردن وابستگی افراد با سازمان م کارساز هستند.اطلاع رسانی درباره ی پروگرام های پشتیبانیمقاله های مرتبط:ویروس کرونا؛ کناره گیری گزینی مدنی چه تأثیری پیاده شدن ذهن و بدن دارد؟چگونه از خستگی بسیار از کمیت کار داخل ساختمان جلوگیری کنیم؟

اگر در سازمان خود برنامه هایی حمایتی برای بهبود سلامت روانی کارمندان دارید، حتما بوسیله آن ها اطلاع دهید. شاید چنین خدماتی در شرکت های ایرانی مرسوم نباشد؛ اما می قابلیت با استعمال از وضعیت کنونی، بوسیله مرور این خدمات را بی قراری به خدمات پرسنلی اضافه کرد. شریک شدن با مشاوران در طرح های مشارکتی و تبادل مزایا تو وضعیت کنونی به هر دو طرف کمک می کند. پس از پیاده سازی این امکانات، حتما بوسیله کارمندان اطلاع رسانی کنید. فدایی از کارمندان قطعا از خدمات استفاده می کنند و بخاطر سایرین نیز همین معارفه از تلاش های شرکت برای اشتی آن ها ارزشمند خواهد بود.

درنهایت، همه می دانیم وضعیت کنونی علاوه پهلو بحران های اقتصادی، با شورش های روحی و روانی نیز همراه شده است. در وضعیت کنونی، علاوه کنار پشتیبانی و کمکی که افراد می توانند از دوستان و اعضای خانواده ی خود گرفتن کنند، بیش از همیشه نیازمند پناه مدیران و همکاران هستند. بوسیله هرحال، همکاری بیدار استیل و حالت جدیدی شده است و به مرور نیاز به تبدیل رفتار و رویکردهای مدیران و کارمندان نیز حس می شود.بیشتر بخوانید:همگی گیری ویروس کرونا داخل ایران از نگاه آمار و ارقام [به روزرسانی: ۲۵ اردیبهشت ۹۹]هیوندای از نور فرابنفش بخاطر ضدعفونی کابین خودرو مصرف می کندچگونه علم رفتارشناسی می تواند به ما تو مهار ویروس کرونا کمک کند؟علائم کرونا و کووید ۱۹ و هرآنچه باید درباره آن ها بدانیدتوییتر امکان دورکاری دائمی را بخاطر کارکنانش فراهم می درنگ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

موسسه خیریه سگال
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
شِلّ لی ایـ ایـ [ک‌]کرد! دانلود نرم افزار اندروید مجله اینترنتی شماها happy-school فروش و تعمیرات جک پارکینگ و پخش قطعات جک درب اتوماتیک ... و من می نویسم! فروش برترین محصولات املاک و مستغلات در ترکیه دانلود کتاب تفسیر موضوعی قرآن قرائتی سرگرمی